OGLAŠAVANJE

NARUDŽBE EMITIRANJA TV OGLAŠAVANJA

CIJENE EMITIRANJA

(u kunama)

 • EMISIJE

 

VRIJEME POZICIJA

CIJENA JEDNE (1)

SEKUNDE

14:00 – 00:00 Ispred / iza emisije 20,00
14:00 – 00:00 U pauzi 25,00

 

 • UTAKMICE

 

VRIJEME POZICIJA

CIJENA JEDNE (1)

SEKUNDE

14:00 – 00:00 Blok ispred 1. poluvremena 25,00
14:00 – 00:00 Kick off 1. poluvremena 35,00
14:00 – 00:00 Kick out 1. poluvremena 35,00
14:00 – 00:00 Blok iza 1. poluvremena 25,00
14:00 – 00:00 Blok ispred 2. poluvremena 25,00
14:00 – 00:00 Kick off 2. poluvremena 35,00
14:00 – 00:00 Kick out 2. poluvremena 35,00
14:00 – 00:00 Blok iza 2. poluvremena 25,00
 • KOEFICIJENTI ZA POSEBNE POZICIJE TV OGLASA

 

POZICIJA

KOEFICIJENT

POZICIONIRANJA

Samostalna pozicija 2
Prvi u reklamnom bloku 1,5
Zadnji u reklamnom bloku 1,5
Time out u sportskim događajima* 1,8

 

                                                          *vrijedi samo za utakmice koje imaju time out

 

 • CIJENE NESTANDARDNIH TV OGLASA U UTAKMICAMA

 

 

 

POZICIJA

TRAJANJE OGLASA U

SEKUNDAMA

CIJENA JEDNE (1)

SEKUNDE

Sponozorstvo gola 7 600,00
Sponzorstvo vremena 7 600,00
Sponzorstvo rezultata 7 600,00
Sponzorstvo zamjene igrača 7 600,00
Match bumper 10 950,00

 

 

 • SPONZORSTVO EMISIJE

 

POZICIJA

TRAJANJE OGLASA U

SEKUNDAMA

CIJENA JEDNU (1)

EMISIJU

Logotip integriran u najavnu špicu - 1.900,00
Logotip integriran u odjavnu špicu - 1.900,00
Pop-up tijekom emisije 7 1.900,00
Pop-up tijekom emisije 7 1.900,00
Pop-up tijekom emisije 7 1.900,00

 

 

NARUDŽBE EMITIRANJA

 • Narudžbe je potrebno dostaviti u pisanom obliku te moraju sadržavati naziv oglašivača, naziv i trajanje oglašivačke poruke, datum i vrijeme emitiranja, sadržaj uz koji se oglašivačka poruka emitira te poziciju emitiranja.
 • Narudžbe za emitiranje se zaprimaju najkasnije 48 sati prije emitiranja, a otkaz naručenog emitiranja najkasnije 24 sata prije emitiranja. Naručitelj je dužan dostaviti oglašivačku poruku najkasnije 6 sati prije emitiranja. U slučaju otkaza u kraćem roku od navedenog ili u slučaju ne dostavljanja oglašivačke poruke na vrijeme, naručitelj je dužan platiti naknadu u visini 50 % vrijednosti narudžbe.
 • Prednost pri emitiranju imaju posebne pozicije i samostalne pozicije
 • Oglašivačka poruka ne može trajati kraće od 5 sekundi.
 • U slučaju da oglašivač ne podmiri dug za emitiranje oglašivačkih poruka u prethodno izvršenim narudžbama, nova narudžba neće biti prihvaćena.

 

POSEBNE ODREDBE O KOREKCIJAMA CIJENA

 • Cijena emitiranja oglašivačke poruke određena je vremenom emitiranja. 
 • Naručitelj i HNTV mogu ugovoriti posebne paketne cijene u odnosu na cijene utvrđene ovim cjenikom, temeljem ugovora o poslovnoj suradnji koji se sklapa za razdoblje ne kraće od 6 mjeseci.

 

POPUSTI

 • Količinski popusti

 

NETO VRIJEDNOST

(u kunama)

KOLIČINSKI POPUST

(u %)

od 25.000,00 do 49.999,99 10
od 50.000,00 do 99.999,99 15
od 100.000,00 do 179.999,99 20
od 180.000,00 do 349.999,99 25
od 350.000,00 do 499.999,99 30
500.000,00 i više Ugovara se posebno

 

 

UVJETI ZA KOLIČINSKE POPUSTE 

 • Količinski popusti se odobravaju svim naručiteljima bez obzira radi li se o agenciji za oglašavanje ili oglašivaču. Osnovica za utvrđivanje iznosa količinskog popusta je neto realizacija u kunama.
 • Ukoliko je naručitelj agencija, tada se količinski popust određuje na osnovu zbroja svih neto realizacija za sve klijente agencije za oglašavanje.
 • Količinski popusti odobravaju se tijekom godine po osnovi sklopljenog ugovora.
 • Završni obračun količinskog popusta obavlja se najkasnije sa zadnjim danom tekuće godine (31.12.) za tekuću godinu. Ukoliko se završnim obračunom utvrdi da je oglašivaču odobren veći količinski popust od zasluženog, naručitelj je dužan platiti razliku.
 • Količinski popusti ne vrijede za posebno ugovorene cijene ugovorom o poslovnoj suradnji.

 

 • Agencijski popust
  • Agencije za oglašavanje ostvaruju pravo na popust od 10 %
  • Agencijski popust je jedinstven za sve agencije za oglašavanje
 • Avansni popust
  • Popust za avansno plaćanje iznosi 5 %

 

CJENIK SE PRIMJENUJE OD 01.06.2016. GODINE.